Personvernerklæring

Denne erklæringen skal gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.
Traktor og Maskin AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarleg for vår behandling av personopplysninger.

 

KONTAKTINFORMASJON
Traktor og Maskin AS
Setesdalsveien 620
4619 Mosby

Org.nr: 920 649 084
Telefon: 381 33 000
Epost: post@traktorogmaskin.no

Sist oppdatert 30.1.2020

 

Oversikt over innholdet i personvernerklæringen:

 1. Når samler Traktor og Maskin inn personopplysninger
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår
 4. Hva registreres når du kontakter oss
 5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
 6. Deling av opplysninger
 7. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Traktor og Maskin


1. Når mottar vi personopplysningar

Vi mottar personopplysninger ved følgende anledninger:

 • Du sender inn dine kontaktopplysinger i et av vår kontaktskjema på nettsiden vår.
 • Du har registrert deg som mottakar av nyhetsbrev / informasjon frå oss.

 

Vi kan også få opplysninger om deg fra følgende eksterne tjenester:

 • Fra statlige organ som Statens vegvesen.
 • Ein tilsett har oppgitt deg som nærmaste pårørande.
 • Fra finansiseringsinstitusjoner ifbm. kjøp/salg av utstyr.
 • Fra forsikringsselskap ifbm kjøp/salg av utstyr.

 


2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@traktorogmaskin.no.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om ein kopi av alle opplysninger me har om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplera opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å retta eller supplera opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjonar kan du be oss slette opplysningar om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Avgrensing av behandling av personopplysningar
I noen situasjoner kan du òg be oss avgrensa behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til avgrensning

Du kan utøve dine rettigheiter ved å sende en e-post til post@traktorogmaskin.no.


3. Hva registreres når du benytter nettsiden vår

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som lagres på  din datamaskina når du laster ned ei nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tenester og funksjoner på nettsiden vår skal fungerere som ønskelig. Vi benytter også informasjonskapslar til å analyse bruken av nettsiden for å forbebre den. Vi lagrer ingen personlig informasjon i disse informasjonskapslene. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslane vu benytter i vår cookie policy. Her kan du òg endre samtykkene dine for nettsiden vår. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f). 


4. Hva registreres når du kontakter oss

Telefon
Når du ringer oss, vil telefonnummeret ditt lagres sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i telefonloggen. I tillegg har de ansatte en oversikt over de siste anropene på telefonene sine. Opplynsinger du gir oss i forbindelse med kjøp/salg av maskiner og utstyr blir lagrert hos oss til arbeidet er utført.  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

E-post
Me brukar TLS- for å sikre vår-postkommunikasjon. Vi ber likevel om at du ikke sender oss beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantera at din e-postleverandør støtter TLS eller blir fanget opp av en tredjepart før e-posten når oss. Vi skanner all inn- og utgåande e-post for virus og skadevare. Behandlingssgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).


5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss behandler vi opplysningar for å kunne svare på spørsmålet ditt. Vi lagrer opplysningar som er nødvendig for å kunna svare på din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagra telefonnummeret ditt og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, svaret vårt og e-postadressen din. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

6. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper. Unntakene er våre drifts- og samarbeidspartnere som har behov for opplysningar for å levere sine tjenester til oss. Dette kan være Statens Vegvesen, forsikringsselskap og finansieringsinstitiusjoner som har krav om denne informajsonen for at et kjøp eller salg kan gjennomføres.

7. Informasjonssikkerheit og databehandlerar

IT drift
Traktor og Maskin benyttar eksterne samarbeidspartnerar for drift og vedlikehold av våre applikasjoner og it-tjenester.

Nettsiden
Vårt nettsted er drifta av vår databehandler for nettløsninger (Digitalbedrift.no) og er driftet hos Hetzner, plassert i Nord-Europa (Tyskland og Finland)

Tilganger og sikkerhet
Vi er opptatt av at alle våre systemer skal sikrest forsvarlig og vi har rutiner for tilgangsstyring som forhindrer tilgang til personopplysningar utover de personae som har behov for disse til sitt arbeid. Ved bruk av konsulenter for drift og support vil de bli gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.


Alle spørsmål knyttet til vårt personvern rettes til post@traktorogmaskin.no